De juiste bemesting hangt af van uw grondsoort, de gewassen en de (drijf)mest die u beschikbaar hebt. Daarnaast hebben wij ook diverse kunstmest- en kalkmeststoffen beschikbaar welke van aanvulling kunnen zijn voor uw bodem en gewassen. Wij voorzien u graag van advies op maat!

Om een goede inschatting te maken is het van vitaal belang om de eigenschappen van uw grond te weten, welke gewassen er geteeld worden en hoe de meststof wordt toegepast. Daarnaast is het ook belangrijk om een actueel en uitgebreid grondonderzoek uit te voeren om zo de fysieke staat van de grond vast te stellen. Dit geeft  inzicht in de balans tussen de elementen in de bodem.

Ten slotte raden wij ook aan om een jaarlijks drijfmestonderzoek uit te voeren van gemixte drijfmest. Op die manier meten we de gehalten van uw drijfmest en kunnen we u van passend advies voorzien.

Heeft u vragen naar aanleiding van uw bodemonderzoeken of drijfmestanalyse?

Neem contact op met onze ruwvoerspecialist voor informatie over meststoffen en advies!

Contact / Neem contact op met Wolswinkel

Foto van Kees Meerbeek

Kees Meerbeek

Specialist ruwvoer en bemesting