Indien het lastig voor u is om iedere dag zelf een “vers” en goed gemengd rantsoen te verstrekken aan de droogstaande koeien kan het voeren van droogstandsbalen een mooi alternatief zijn. Droogstandsbalen kunnen buiten worden opgeslagen en zorgen onder andere voor:

  1. Minder zucht in de uier
  2. Constante drogestofopname
  3. Geen voerselectie van individuele koeien
  4. Voeren op de norm (o.a. laag kaliumgehalte)
  5. Voorkomt fosfordip
  6. Minimale overgangen naar basisrantsoen melkgevende koeien
  7. Arbeidsbesparing

Neem voor advies over droogstandsbalen of droogstandsrantsoenen contact op met onze rundveespecialisten!

Contact / Neem contact op met Wolswinkel

Foto van Aart-Jan van der Wind

Aart-Jan van der Wind

Rundvee- en geitenspecialist